Fb. In. Tw.

Enligt en av många studier som gjorts av Princeton University framgår det att vi människor bara inom ett par millisekunder dömer en annan persons kompetens baserat på personens kläder. Vi tolkar, enligt forskarna, subtila signaler som kommunicerar ekonomisk status från personens kläder och utifrån dessa signaler bildar vi oss en uppfattning om hur kompetent personen i fråga är.

I nio olika studier som gjordes hade forskarna tagit 36 bilder som de hade givit en poäng beroende på hur rik eller fattig personen i bilden verkade vara. Poängen var hemlig för försökspersonerna som istället fick titta på bilderna och göra en bedömning på hur kompetent personen i bilden verkade vara. Det intressanta var att forskarna sedan gick vidare och justerade olika variabler för att se vilken effekt det skulle ha på bedömningen. Några variabler som justerades var bedömningstiden. Därtill ändrades tillgången samt avsaknaden på bakgrundsinformation om personens jobb och inkomst. Forskarna gick så långt i en av studierna att de erbjöd pengar till försökspersonerna om de kunde komma så nära en bedömning som de påstod hade gjorts av andra försökspersonen som hade sett samma bilder men enbart kunnat se ansikten och alltså inte kunnat se kläderna i bilderna.

En av slutsatserna som kunnat dras från studierna är att vi dömer väldigt snabbt och att detta är svårt, om ens möjligt, att undgå. Bedömningen sker snabbt och ofta utan att vi själva är medvetna om den. Forskarna menar på att även då bedömarna i studien gavs mer tid och uppmuntrades att försöka ignorera kläderna i sin bedömning av en persons kompetens visade det sig väldigt svårt.

Mer finns att läsa här:

In a Split Second, Clothes Make the Man More Competent in the Eyes of Others

You don't have permission to register