Fb. In. Tw.

Alla är vi nog bekanta med solenergi och solpaneler men nu har en grupp forskare från National University i Singapore uppfunnit en generator som kan utvinna energi från skuggor. Tekniken skulle kunna innebära att vi i framtiden kan utvinna förnybar energi överallt på jorden, inte enbart på soliga och öppna platser. “Många tror att det inte finns någon nytta med skuggor, men allt kan komma till nytta, även skuggor” menar Swee Ching Tan, en av forskarna bakom den nya tekniken.

Tekniken, Shadow-effect energy generator som den benämns på engelska, går grovt ut på att kontrasten mellan en belyst yta och en skuggig yta skapar ett elektriskt flöde. Så helt mörkt kan det inte vara men ju större kontrast mellan den ljusa och mörka ytan desto mer energi kan utvinnas.

I dagsläget är tekniken i ett tidigt stadium och forskarna bakom tekniken har lyckats driva en klocka med åtta generatorer i låg belysning. Just nu är forskarna inställda på att optimera tekniken och öka prestandan, främst genom att förbättra lagringen av solenergi som fångas upp av de belysta delarna av generatorn. Genom att bli effektivare på att lagra solljus, kan generatorn också bättre utvinna energi ur skuggorna.

Läs mer här

You don't have permission to register