Fb. In. Tw.

Tänk att slippa slita på gymmet eller att motivera sig själv att gå ut o springa en regnig dag. Tänk att istället med gott samvete kunna ligga kvar i soffan och se ett till avsnitt av favoritserien på Netflix. Det finns tidiga tecken på att detta snart kan bli en möjlighet i alla fall vad avser konditionsträningens positiva effekter på hjärnan.

Forskare från University of California, San Francisco, har identifierat ett protein som tillverkas av levern vid konditionsträning och går under beteckningen GPLD1. Proteinet har visat sig vara väldigt gynnsamt för hjärnan och ansvarar för mycket av den gynnsamma påverkan på hjärnan som tidigare forskning upptäckt i samband med konditionsträning. Den senaste upptäckten med GPLD1-proteinet har gjorts i studier på möss, där forskarna tagit GPLD1-proteinet ur blodet från möss som tränat och sedan injicerat det i blodet på otränade möss. Forskarna upptäckte då att de otränade mössen, som kan liknas vid soffpotatisar, fått samma gynnsamma påverkan på hjärnan som de tränade mössen utan att ha behövt träna själva.

Även fast det finns soffpotatisar bland både människor och möss, är studiens resultat inte nödvändigtvis applicerbara på oss människor. Ett gott tecken som talar för att resultatet skulle kunna appliceras till viss del på oss människor är att man också kunnat se en ökning av GPLD1-proteinet i vårt blod vid konditionsträning.

Läs mer här

You don't have permission to register