Fb. In. Tw.

Det Bill Gates-backade företaget Carbon Engineering vill stoppa den globala uppvärmningen genom att filtrera bort koldioxid från luften.  Ett enda luftreningsverk motsvarar 40 miljoner träds arbete när det kommer till att rena luften från koldioxid.
Med hjälp av stora fläktar som drar in luft och en komplex kemisk process kan företaget binda koldioxiden som sedan kan grävas ned eller användas i olika tillverkningsprocesser. Planen är att driva dessa luftreningsverk med grön el. På så vis blir hela kedjan av driften fri från koldioxidutsläpp.

Årligen står vi människor för 40 miljarder ton koldioxidutsläpp. Det skulle krävas 40 000 av Carbon Engineerings luftreningsverk för att nullifiera våra utsläpp. En fördel med tekniken som används är att den är skalbar vilket skulle kunna göra att antalet luftreningsverk som behövs drastiskt minskar.
Företaget planerar att bygga sitt första kommersiella luftreningsverk 2021.

You don't have permission to register