Fb. In. Tw.

Studie: Oroväckande Många Med D-vitaminbrist Bland De Döda

Doktor Rhonda Patrick, som är expert inom biomedicin samt näringshälsa och en ständigt återkommande gäst på Joe Rogan Experience, uppmärksammade åhörarna för ett tag sen om senare tidens intressanta forskning gällande Covid-19. Extra intressant är den tydliga korrelation som upptäckts i ett flertal studier mellan bristen på vitamin-D och en hög dödlighet i Covid-19. Främst utstickande är uppgifter från en indonesisk studie som omfattade 780 patienter sjuka i Covid-19. Dessa 780 personer sorterades in i tre grupper beroende på personernas D-vitaminnivåer, grupp 1 hade D-vitaminbrist, grupp 2 hade högre men otillräckliga nivåer av D-vitamin, medan grupp 3 hade tillräckliga D-vitaminnivåer.

Studien visade att 98.9% av patienterna i grupp 1 som hade brist på vitamin-D dog vilket kan jämföras med 4.1% som var dödligheten bland patienter i grupp 3 som ansågs ha normala nivåer av vitamin-D. Det ska också noteras att snittåldern i grupp 1 var betydligt högre (66,9 år) jämfört med snittåldern i grupp 3 (46,6 år). I grupp 1 hade patienterna också betydligt högre andel av andra sjukdomar än de i grupp 3. Detta kan väl ändå trots allt tolkas som ytterligare ett bra skäl till att omfamna sommaren och se till att njuta av solen, vars UV-strålning gör att vår kropp kan bilda vitamin-D.Länkar till studier som belyser sambandet mellan vitamin-D brist och den högre dödligheten, däribland den indonesiska studien:

You don't have permission to register