Fb. In. Tw.

Så undviks jordnötsallergi

De som kommit i kontakt med jordnötsallergi kan konstatera att den är ett mindre helvete att leva med. Är det riktigt illa kan personen inte vistas i samma rum där spår av jordnötter finns. Dessvärre står jordnötsallergi för ett antal dödsfall per år.

Det finns forskning som pekar på att allergin kan undvikas om man introducerar jordnötter tidigt i ett barns liv. Den stora studien granskade judiska barns allergier i Storbritannien och jämförde data med judiska barn i Israel. Forskarna upptäckte att barn i Israel tidigt introduceras till jordnötter, ofta i form av jordnötsringar.

1.85% av barnen från Storbritannien visade sig vara allergiska medan motsvarande andel i Israel endast var 0.17%. Barnen i Storbritannien har nästan 11 gånger större sannolikhet att utveckla allergin.

Forskarna menar att nyckeln verkar vara att introducera jordnötter i barnets kost under det första levnadsåret. Väntas det längre än så tycks barnet inte skapa samma immuniteten.

Mer information om ämnet finns här.

You don't have permission to register