Fb. In. Tw.

Sedan ett antal år tillbaka har många kontor gått mot en mer steril och enkel inredning. Tanken med det har varit att minska distraktioner och på så vis maximera produktiviteten på kontoret.

Resultatet från en internationell studie visar stöd för att kontor med grönska kan öka de anställdas produktivitet och vilja att delta i olika aktiviteter. Här rapporterade arbetarna själva att de var nöjda med sin arbetsmiljö i större utsträckning än de vars arbetsplats saknade plantor.

Forskarna har en hypotes som grundar sig i att de anställdas uppfattning av sitt kontor blir bättre då det är allmänt känt att plantor kan förbättra luftkvaliteten. De upplever luften som renare och kontoret som en mer hälsosam plats att arbeta på. Dessutom ger ett kontor med levande plantor intrycket av att det sköts om, då ju plantorna måste skötas om och vattnas. Det i sin tur ger intrycket av en ledning som är uppmärksam och involverad i att skapa en bra arbetsmiljö.

Data från studien som bestod av flertalet undersökningar på olika kontor i Storbritannien, Australien och Nederländerna visar att det finns en betydlig skillnad mellan kontor med och utan plantor. Bara genom att inreda en spartanskt inredd arbetsplats med plantor kunde produktiviteten ökas med 15%.

You don't have permission to register