Fb. In. Tw.

Psykologer från universiteten i Purdue och Virginia undersökte data från 1 700 000 människor från 164 länder. Det finns ett maxtak på hur lycklig ens lön kan göra en. Den optimala årslönen, för livsnjutning, är 95 000 dollar vilket motsvarade en månadslön på ungefär 74 000 kronor, 2018, när artikeln publicerades. En månadslön som motsvarar 52 500-65 500 kronor ger en känsla av ro och välbefinnande. Dessa summor varierar beroende på land och familjeförhållanden. En familj behöver troligtvis ha en större inkomst för att nå samma nivåer av lycka menar psykologerna.

En aspekt som påverkar lyckonivån är hur personen står sig i jämförelse med andra i ens närhet.

Löner som är högre än 74 000 kronor visade sig ofta vara förenade med negativa känslor. Det kan bero på att efter att man använt lönen till väsentliga ekonomiska behov som exempelvis avbetalning av lån, mat och hyra så finns en risk att personen använder lönen på ett negativt sätt. Används lönen för att köpa dyra materiella ting och som ett sätt att skryta på är det ett tecken på att personen i fråga har en dålig syn på hur personlig lycka uppnås säger psykologerna.

Undersökningen finns att läsa i sin helhet här

You don't have permission to register