Fb. In. Tw.

Forskare kan äntligen ha funnit läkemedlet som kan dödar bakterien som orsakar den fruktade infektionssjukdomen Borrelia. Endast i Sverige drabbas minst 10 000 personer av Borrelia orsakade av fästingbett varje år. Vill det sig riktigt illa kan den drabbade utveckla nervsmärtor, ledbesvär, ansiktsförlamning, trötthet och psykiska besvär.

Det finns dessvärre inget vaccin för tillfället och rutinbehandlingen har varit allmän antibiotika. 20% av de drabbade svarar inte på behandlingen och måste därför leva med de nämnda besvären i flera år – ibland för alltid.

Den nya forskningen pekar på att läkemedlet Azlocillin dödar bakterierna som orsakar Borrelia i ett tidigt stadium.

Tester gjorda på möss visar att läkemedlet eliminerar infektionen innan den hunnit ta fäste, med minimal risk för sidoeffekter. Forskarna anar att Azlocillin även kan hjälpa de som redan hunnit få bestående men från sjukdomen.

Efter att ha undersökt 8000 olika kemiska sammansättningar är Azlocillin ett av få som visar störst framgång i att hitta ett botemedel för sjukdomen. Forskarna hoppas nu kunna framställa en oral version av läkemedlet och testa det på människor.


You don't have permission to register