Fb. In. Tw.
FOTO: Annals of Internal Medicine

De rådande omständigheterna i världen har ändrat vardagen för många. Många har börjat arbeta på distans och motverkar på så sätt spridningen av coronaviruset. Det finns dock yrken som inte är möjliga att utföra på distans. För kirurger tycks det dock finnas en lösning på gång.

Ett läkarteam från Italien har lyckats utföra en lyckad operation från dryg 14km avstånd. Hur gick det till?

Med hjälp av fjärrstyrda griptänger och lasrar, kunde kirurgen på distans utföra operationen genom att manövrera fjärrkontroller samt ritplattor. Samtidigt kunde han se allt hända live med hjälp av VR-glasögon. Hela operationen utfördes över 5G-nät vilket hjälpte att minska fördröjningen mellan kirurgens input och robotens output, som mest upplevdes 280 millisekunders fördröjning.

Kirurgen menade att det fanns fördelar med en fjärrstyrd operation av detta slag. Bland annat så var det mindre stressfullt att utföra komplexa manövreringar då de fjärrstyrda robotarmarna är otroligt precisa, stabila och jämna i sina rörelser.

Det finns fortfarande bekymmer med distansoperationer, menar mannen bakom det banbrytande experimentet. Ett av de större problemen är att garantera ständigt nätverksuppkoppling. Sedan finns det etiska och juridiska frågor som måste redas ut ifall något skulle gå fel under operationen.

Fördelarna är många med att kunna operera på distans. I framtiden skulle en topp-kirurg operera någon i ett mindre bemedlat land eller någon som inte har möjlighet att ta sig till kirurgens operationssal i tid. Kanske kommer vi också se världens första rymdoperation utföras av en kirurg från sitt vardagsrum på jorden.

You don't have permission to register