Fb. In. Tw.

I en studie, gjord på universitetet i Leicester analyserades 474 919 personer. Medelåldern på dessa var 52 år.
Kvinnor som tenderade att gå i en rask takt hade i snitt en förväntad livslängd mellan 86,7 till 87,8 år. Motsvarande siffra för män var 85,2 till 86,8.

Kvinnor som gick långsamt hade en förväntad livslängd på 72,4 år, männens förväntade livslängd sjönk till endast 64,8 år.
En intressant anmärkning forskarna gjorde var att eventuell övervikt inte spelade någon roll i detta sammanhang.

I en tidigare studie från 2013 fann en grupp amerikanska forskare ett samband mellan en snabb gångstil och en minskad risk för hjärt-och kärlsjukdomar.

Mer bevis för teorin hittas i en studie från University of Sydney. Forskarna från Sydney hittade stöd för att ökad gånghastighet kunde minska risken att dö i förtid. Det räckte till och med att öka hastigheten till vad som anses vara inom ramen för en normal gånghastighet för att minska risken att dö i förtid med en femtedel.

Ytterligare stöd kommer från forskaren Tom Yates, Leicester University, som 2017 fann data som ännu en gång visade fördelarna med att gå fort. De personer som gick långsammast i undersökningen hade en dubbelt så stor risk att dö av hjärtproblem.

Ämnet är vid det här laget välstuderat och forskare runtom världen menar att det finns oerhört mycket bevis för hälsofördelarna med att gå fort. Vissa menar att läkare till och med skulle kunna ordinera sina patienter en snabbare gångstil som en form av naturlig medicin.

Mer information finns att ta del av här och här.

You don't have permission to register