Fb. In. Tw.

Ekologisk mat har de senaste åren tagit världen med storm. Reklam och diverse undersökningar talar om de många fördelarna som är förknippade med ekologisk mat. Forskare på Chalmers tekniska högskola har i en forskningsartikel publicerat data som visar att ekologiskt odlad mat i själva verket är värre för klimatet än konventionellt odlade grödor.

Forskarna såg att svenska eko-ärtor hade en 50% högre klimatpåverkan än vanliga ärtor. För ekologiskt odlat vete var skillnaden i klimatpåverkan ännu större. Eko-vete hade en cirka 70 % värre klimatpåverkan än vanligt vete.

FOTO: Chalmers tekniska högskola


Den stora anledningen till att ekologiskt odlade grödor har en större klimatpåverkan grundar sig i att skörden blir betydligt mindre per kvadratmeter. När gödningsmedel inte används måste bönderna använda större landmassor för att producera lika mycket grödor. För att få tillgång till mer odlingsbar mark skogsskövlar många bönder runtom världen värdefull skog. Denna usla kombination av mindre skörd per yta tillsammans med den minskade koldioxidupptagningsförmågan som skogsskövlingen bidrar till gör att ekologiskt odlad mat kan ifrågasättas.

Liknande ökning i klimatpåverkan gick att finna hos ekologiska mejeri- och köttprodukter.

Läs mer om ämnet här.

You don't have permission to register