Fb. In. Tw.

För många är barn en självklar källa till genuin lycka, men forskning visar att föräldrar upplever mer lycka än barnlösa vuxna först efter att barnet flyttat ut. Den främsta anledningen är att de vuxna barnen bidrar till fler sociala interaktioner.

Tidigare forskning har visat att föräldrar ofta upplever sig själva som mindre lyckliga än de utan barn. Ofta har undersökningarna fokuserat på småbarnsföräldrar och de med barn som inte flyttat hemifrån. Föga förvånande får dessa föräldrar ofta mindre sömn, egentid och en mer ansträngd ekonomi än de utan barn.

Christoph Becker från Heidelbergs universitet i Tyskland valde att undersöka 55 000 vuxna över 50 år. Undersökningen visade att föräldrar i åldersgruppen upplevde en högre känsla av livstillfredsställelse samtidigt som de hade färre symptom på depression – men bara om barnen flyttat ut.

Utflyttade barn bidrar som ovan nämnt till socialt umgänge utan stressen och oron som kan förekomma när de fortfarande bor hemma. Vuxna barn kan dessutom bidra med finansiellt stöd och hjälpa till med sysslor.

Barn kan alltså göra dig lyckligare efter endast 18+ år av sömnlösa nätter och en påverkad ekonomi.

You don't have permission to register