Fb. In. Tw.

En nätundersökning, ledd av Jesse Fox som är publicerad i Personality and Individual Differences, granskade hur amerikanska män i åldrarna 18 – 40 använde sig av sociala medier. Undersökningen fokuserade på två särskilda beteenden, att redigera sina bilder samt att ta selfies.

Män som la ned mycket tid på att redigera sina selfies visade tecken på narcissism och självobjektifiering medan män som laddade upp sina selfies på sociala medier utan att redigera dem visade tecken på psykopati.

Det kan bero på att psykopati är kopplat till impulsivitet. När selfien tas vill de genast publicera den, de har ingen tid eller ork till att redigera den menar Fox.

Även män som spenderade mycket tid på sociala medier visade tecken på självobjektifiering och narcissism.

Men oroa dig inte för mycket, författarna menar att de flesta låg inom normala värden och det finns stöd för att det i själva verket kan vara ett positivt drag. Män med dessa beteende kan ha lättare att hitta en partner då de kan uppfattas som mer attraktiva än de som är mer sparsamma och försiktiga med att dela med sig själva på nätet.

Mer om ämnet finns att läsa här och här.

You don't have permission to register